Gezondheid

60 gevallen van sigellose in Griekenland in 2022

10views

Het aantal sigellosegevallen in Griekenland in 2022 is duidelijk toegenomen, want volgens het rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding is het aantal van 23 gevallen in 2021 gestegen naar 60 voor 2022.

Ook in de andere landen van de Europese Unie nemen de gevallen toe, want we zijn van 2.263 bevestigde gevallen in 2021 naar 4.149 in 2022.

Dit rapport is gebaseerd op gegevens voor 2022 die op 11 oktober 2023 uit het Europese surveillancesysteem (TESSy) zijn gehaald. TESSy is een systeem voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van gegevens over overdraagbare ziekten. In Griekenland is het Shigella is een ziekteverwekker die niet wordt gecontroleerd door bedrijven en overheden.

Sigellose wordt gekenmerkt door acuut optredende diarree, koorts, misselijkheid, braken en buikkrampen. Meestal bevat de ontlasting bloed, slijm en pus, hoewel sommige mensen last hebben van waterige diarree. Complicaties zijn onder andere toxische megacolon en reactieve artritis. In zeldzame gevallen kan het hemolytisch-uremisch syndroom optreden. De infectieuze dosis die nodig is om ziekte te veroorzaken is bijzonder laag (slechts 10 organismen).

De ziekte is meestal zelflimiterend en duurt enkele dagen tot weken, met een gemiddelde van 4-7 dagen. De ernst van de infectie hangt af van gastheerfactoren zoals leeftijd en voedingsstatus, maar ook van het serotype. Shigella sonnei-infecties hebben meestal een korter klinisch beloop en een lager sterftecijfer. Shigella dysenteriae wordt daarentegen vaak geassocieerd met ernstiger ziekte en een hoger sterftecijfer.

Shigella-infectie komt wereldwijd voor, hoewel de incidentie van specifieke serotypen per land verschilt. Antimicrobiële resistentie tegen Shigella-isolaten van terugkerende reizigers neemt toe.

Van de lokaal opgelopen infecties komt de helft voor bij mannen die seks hebben met mannen, en tot 2017 werden in deze groep zeer hoge percentages antibioticaresistentie waargenomen, met name in isolaten van Shigella sonnei. Er zijn ook uitbraken geweest in kinderopvangcentra.

Wereldwijd betreft tweederde van de gevallen en de meeste sterfgevallen kinderen jonger dan 10 jaar. De ziekte komt zelden voor bij kinderen jonger dan zes maanden omdat borstvoeding bescherming biedt. Het aantal secundaire infecties varieert, met een verhoogd aantal bij mensen die moeite hebben met het handhaven van persoonlijke hygiëne (kinderen, mensen met een verstandelijke beperking) of bij mensen met bepaalde risicofactoren.

Goede persoonlijke hygiëne is de belangrijkste preventieve maatregel. Regelmatig en grondig de handen wassen is essentieel voor het eten en hanteren van voedsel en na toiletgebruik, vooral voor jonge kinderen die nog niet volledig getraind zijn.

Voor zowel mannen als vrouwen wordt onthouding van seksuele activiteit aanbevolen met mensen die diarree hebben of recent hersteld zijn van welke oorzaak dan ook. Dit geldt vooral voor mond-op-mondcontact.