Gezondheid

VS – Salmonella-epidemie: Binnenlands pluimvee in het “vizier”

10views

Amerikaanse volksgezondheidsfunctionarissen onderzoeken Salmonella-uitbraken die in verband worden gebracht met contact met binnenlands pluimvee.

Vanaf 16 mei 2024 zijn 109 mensen in 29 staten besmet met een van de uitbraakstammen van salmonella. Er zijn geen sterfgevallen gemeld, maar 33 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) benadrukt het belang van het nemen van voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met hobbypluimvee om de verspreiding van deze bacterie te voorkomen.

Pluimvee, zoals kippen en eenden, kunnen Salmonella-bacteriën bij zich dragen, zelfs als ze er gezond en schoon uitzien. Deze microben kunnen zich gemakkelijk verspreiden naar alles in de gebieden waar pluimvee leeft en rondloopt. Mensen kunnen ziek worden door pluimvee of iets anders in hun omgeving aan te raken en vervolgens hun mond of voedsel aan te raken, waardoor ze de salmonellabacteriën binnenkrijgen.

Epidemiologische, laboratorium- en detectiegegevens tonen aan dat contact met gedomesticeerd pluimvee mensen ziek maakt. Ziekten zijn gemeld van 28 februari 2024 tot 30 april 2024, en het werkelijke aantal patiënten is waarschijnlijk hoger dan gemeld, omdat velen herstellen zonder medische behandeling en niet worden getest op Salmonella.

Van de respondenten meldde 73% contact met huishoudelijk pluimvee en 67% van degenen met beschikbare informatie had pluimvee gekocht of ingekocht voordat ze ziek werden. Deze waren gekocht bij veel detailhandelaren en broederijen en er is niet in alle gevallen een gemeenschappelijke leverancier geïdentificeerd.

Om veilig te blijven rond gedomesticeerd pluimvee en Salmonella-infecties te voorkomen, raadt de CDC de volgende richtlijnen aan:

  • Was je handen

Was altijd je handen met water en zeep direct na het aanraken van gedomesticeerd pluimvee, hun eieren of iets in hun omgeving. Als zeep en water niet beschikbaar zijn, gebruik dan handontsmettingsmiddel. Het kan handig zijn om ontsmettingsmiddel in de buurt van je hok te bewaren.

  • Veilig rond hobbypluimvee

Kus of knuffel pluimvee niet en eet of drink niet in hun buurt. Dit kan salmonellabacteriën in je mond verspreiden en je ziek maken. Houd je pluimvee en de benodigdheden om ze te verzorgen, zoals voercontainers en schoenen die je in het hok draagt, buiten het huis. Maak deze benodigdheden ook buiten schoon.

  • Houd toezicht op kinderen in de buurt van de koppels

Houd altijd toezicht op kinderen in de buurt van pluimvee en zorg ervoor dat ze hun handen goed wassen. Kinderen jonger dan 5 jaar mogen geen kuikens, eendjes of ander pluimvee aanraken, omdat ze dan meer kans hebben om ziek te worden van ziektekiemen zoals salmonella.

  • Veilig omgaan met eieren

Verzamel eieren regelmatig, want eieren die in het nest zitten kunnen vies worden of breken. Gooi gebarsten eieren weg, want ziektekiemen in de schaal kunnen gemakkelijk je lichaam binnendringen. Maak eieren schoon met een borstel, doek of fijn schuurpapier in plaats van ze te wassen, omdat koud water ziektekiemen in het ei kan trekken. Koel de eieren om ze vers te houden en de groei van ziektekiemen te vertragen, en kook de eieren tot de dooier en het wit stevig zijn. Kook eiergerechten op een interne temperatuur van 160°F om eventuele bacteriën te doden.

  • Let op je gezondheid

Als je ernstige symptomen ervaart, zoals diarree en koorts boven de 39°C, diarree gedurende meer dan drie dagen die niet verbetert, bloederige diarree, overmatig braken waardoor je geen vocht vasthoudt, of tekenen van uitdroging (zoals droge mond en keel, of duizeligheid bij het staan), neem dan onmiddellijk contact op met je zorgverlener.

  • Tips voor pluimveewinkeliers

Winkels die pluimvee verkopen voor thuisgebruik moeten de vogels betrekken van broederijen die salmonellabesmetting verminderen door de beste beheerspraktijken te volgen. Pluimveeshowrooms moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd tussen twee zendingen, en handenwasstations of handontsmettingsmiddelen moeten naast de showrooms beschikbaar zijn. Stal pluimvee uit de buurt van consumenten, vooral kinderen, om direct contact te voorkomen. Verstrek gezondheidsinformatie aan potentiële kopers, met details over hoe ze gezond kunnen blijven.

  • Lopend onderzoek

Onderzoekers op het gebied van volksgezondheid gebruiken DNA-vingerafdrukken om ziekten te identificeren die mogelijk deel uitmaken van deze epidemie. Hoewel de meeste mensen met salmonella genezen zonder antibiotica, kunnen sommige stammen resistent zijn, wat de behandeling bemoeilijkt.

Het CDC blijft voorzichtigheid en een goede hygiëne rond gedomesticeerd pluimvee aanbevelen om de verspreiding van salmonella onder controle te houden.

Bron: Nieuws over voedselveiligheid