Dieet

Werelddag voor lichaamsbeweging – Wat is de aanbevolen wekelijkse lichaamsbeweging?

8views

6 april is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot Werelddag voor Lichaamsbeweging, met als doel de rol van lichaamsbeweging als essentieel onderdeel van de algehele gezondheid van het lichaam te benadrukken. Voor elke leeftijdsgroep zijn specifieke, lagere drempelwaarden voor lichaamsbeweging vastgesteld, waaraan moet worden voldaan om de gunstige effecten op de cardiovasculaire functie, de ademhalingsreserve, het metabole profiel en de cognitieve functie mogelijk te maken.

Specifiek wordt bij volwassenen ten minste 150-300 minuten matig intensieve aerobe lichaamsbeweging per week aanbevolen, gecombineerd met spierversterkende oefeningen ten minste twee keer per week, en bij volwassenen ouder dan 65 jaar moeten balansverbeterende oefeningen worden toegevoegd.

De algemene principes voor aanbevolen lichaamsbeweging zijn vergelijkbaar bij patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen, zegt de Hellenic Pulmonary Society (HPS).

Helaas heeft, ondanks internationale aanbevelingen, minder dan 25% van de bevolking voldoende lichaamsbeweging.

Enkele van de belangrijkste factoren die geassocieerd worden met dit gebrek zijn oudere leeftijd, slechte functionele status, laag sociaaleconomisch niveau en comorbiditeiten. Dit zijn echter ook de factoren die samenhangen met een slechtere fysieke fitheid en een ernstiger ziektestadium bij respiratoire patiënten. Daarom zijn de patiënten die meer lichamelijke activiteit nodig hebben, degenen die ook minder bewegen, waardoor de vicieuze cirkel van ademnood, verminderd vermogen om te bewegen, slechte kwaliteit van leven en onvermogen om voor zichzelf te zorgen, verergert, merkt de EIA op.

Het is veelzeggend dat patiënten met chronisch obstructieve longziekte die matig of intensief bewegen aanzienlijk betere overlevingskansen hebben dan patiënten met weinig of zeer weinig lichaamsbeweging. Om deze reden vormt de aanbeveling voor voldoende lichaamsbeweging en herhaalde, gestructureerde lichaamsbeweging de basis van het niet-farmacologische beheer van Chronic Obstructive Pulmonary Disease, zoals weerspiegeld in alle internationale aanbevelingen, en is deze onlangs opgenomen in de richtlijnen voor het beheer van patiënten met pulmonale hypertensie en interstitiële longaandoeningen.

De Hellenic Respiratory Society, met de tool ZoimeXAP (de eerste Griekse website voor thuisoefeningen voor patiënten met Chronic Obstructive Pulmonary Disease), gebaseerd op de nationale aanbevelingen voor Chronic Respiratory Pulmonary Disease, de Guidelines for Patients with Post-Long COVID en de informatie- en educatieve activiteiten voor patiënten met andere luchtwegaandoeningen, de rol van lichaamsbeweging en gepersonaliseerde lichaamsbeweging als noodzakelijk therapeutisch hulpmiddel voor patiënten met chronische luchtwegaandoeningen te versterken en te benadrukken.

RES